title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TPHCM: Duyệt phương án Kiểm kê đất đai và Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp năm 2010
Thứ hai, 28/06/2010, 06:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (SQHKT) – UBND TPHCM vừa phê duyệt phương án và kinh phí công tác Kiểm kê đất đai và Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp năm 2010 của TPHCM tại Quyết định số 2374/QĐ-UBND.
Nội dung

 

Theo đó, số liệu kiểm kê diện tích đất đai của từng đơn vị hành chính cấp quận – huyện, thành phố được xây dựng trên cơ sở tổng hợp kết quả kiểm kê của từng đơn vị hành chính cấp dưới thuộc đơn vị hành chính cấp mình. Cấp quận – huyện tổng hợp từ cấp phường – xã, thị trấn; cấp thành phố tổng hợp từ cấp quận – huyện.
Mục tiêu của phương án là nhằm kiểm kê, thống kê đầy đủ và phân tích đánh giá tình hình hiện trạng sử dụng đất của từng đơn vị hành chính cấp phường, xã, thị trấn, quận, huyện, thành phố. Thiết lập cơ sở dữ liệu đất đai của từng đơn vị hành chính để từng bước hoàn thiện và đưa công tác kiểm kê, thống kê đất đai đi vào nề nếp. Công bố số liệu kiểm kê đất đai trong niên giám thống kê quốc gia, phục vụ nhu cầu sử dụng dự liệu đất đai cho quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục – đào tạo và các nhu cầu khác của cộng đồng.
VH
 
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm