title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TPHCM: Duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu II và một phần khu III thuộc Khu đô thị Tây Bắc
Thứ bảy, 05/02/2011, 05:35 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

Khu đất quy hoạch thuộc Khu đô thị Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh, nằm trên địa bàn xã Tân An Hội, huyện Củ Chi. Phía Bắc và Đông Bắc giáp công viên trung tâm thuộc khu VI Khu đô thị Tây Bắc; Phía Đông giáp khu I, Khu đô thị Tây Bắc; Phía Nam giáp huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thông qua kênh Thầy Cai; Phía Tây và Tây Bắc giáp khu IV, Khu đô thị Tây Bắc.

(SQHKT) – Nhằm xây dựng một cộng đồng dân cư sinh thái có kênh trung tâm kết nối Công viên Trung tâm Khu đô thị Tây Bắc và các cụm công trình lân cận, có các kênh nước tự nhiên bao quanh, các khu đất ngập nước và không gian mở xanh, UBND thành phố vừa ban hành Quyết định về duyệt nhiệm vụ quy hoạch đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu II và một phần khu III thuộc Khu đô thị Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh.

Quy mô khu đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 767,56 ha với dân số dự kiến: 58.000 - 62.000 người, được chia thành 2 khu: Khu II có diện tích 534ha với dân số khoảng từ 50.000 đến 53.000 người (theo quy hoạch chung 1/5000 được phê duyệt là 51.482 người); Khu III có diện tích khoảng 469,4ha không bao gồm diện tích khu dân cư Tân An Hội 104,72ha và khu Đại học Y dược 131,12ha với quy mô dân số đề xuất cho một phần khu III (không bao gồm khu dân cư Tân An Hội và trường Đại học Y dược) là từ 8.000 đến 8.500 người.

Cơ cấu sử dụng đất

Khu II: đất nhóm nhà ở (một phần diện tích khoảng 20 ha đất nhóm nhà ở theo đồ án quy hoạch chung 1/5000 được đề xuất chuyển thành chức năng đất dịch vụ du lịch kết hợp dân cư  trong phương án quy hoạch nhằm đa dạng hoá chức năng sử dụng đất, tăng tính hấp dẫn của khu quy hoạch) có diện tích 182,00ha chiếm 34,08%; công trình công cộng chiếm diện tích 34,00ha với tỷ lệ 6,36%; giao thông khu ở có diện tích 67,00ha chiếm tỷ lệ 12,55%. Đất ngoài đơn vị ở được bổ sung thêm so với quy hoạch chung 1/5000, cụ thể: công trình công cộng gồm đất dịch vụ du lịch chiếm 20,00ha chiếm tỷ lệ 3,75%; đất giao thông đối ngoại được giữ nguyên 8,79ha chiếm 1,64%; đất cây xanh với 134,48ha chiếm 25,18%;

Một phần khu III: đất nhóm nhà ở có diện tích 14,21ha chiếm 6,09%; công trình công cộng (diện tích đất công trình công cộng đơn vị ở trong phương án quy hoạch một phần khu III giảm nhiều do đã có khoảng 6,65 ha dành cho các chức năng công cộng trong khu dân cư Tân An Hội được phê duyệt) có diện tích 1,8ha chiếm tỷ lệ 0,77%; giao thông khu ở với diện tích 7,60ha chiếm tỷ lệ 3,25%. Đất ngoài đơn vị ở bao gồm công trình công cộng có diện tích 61,10 ha trong đó Trung tâm công cộng (diện tích đất trung tâm công cộng ngoài đơn vị ở giảm mạnh do đã tách khu Đại học Y dược khoảng 131,12ha ra khỏi đồ án) chiếm 59,50ha, đất giáo dục chiếm 1,60ha; đất giao thông đối ngoại với diện tích 39,90ha; đất cây xanh (diện tích đất cây xanh và mặt nước kênh rạch ngoài đơn vị ở trong phương án quy hoạch giảm do cũng đã có một phần khoảng 13,63ha được thực hiện trong khu dân cư Tân An Hội) chiếm 38,73ha; mặt nước, kênh rạch có diện tích 34,96ha.

Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc

Khu II: quy mô dân số dự kiến 50.000 đến 53.000 người, chỉ tiêu quy hoạch đất đơn vị ở 56,4 - 60 m2/người; đất xây dựng nhóm nhà ở 34,3 - 36,5 m2/người; đất công trình dịch vụ 6,4 - 6,8 m2/người; đất cây xanh - thể dục thể thao 3 - 3,3 m2/người; đất giao thông 12,5 - 13,5 m2/người.

Một phần khu III: quy mô dân số dự kiến 8.000 đến 8.500 người, chỉ tiêu quy hoạch Đất đơn vị ở 69,2 - 73,6 m2/người; đất xây dựng nhóm nhà ở 16,7 - 17,8 m2/người; đất công trình dịch vụ 2,12 - 2,25 m2/người; đất giao thông 8,9 - 9,5 m2/người; đất hỗn hợp 41,4 - 44,1 m2/người; mật độ xây dựng toàn khu 30 - 40%; tầng cao 2,5 - 15 tầng.

Quy hoạch hệ thống giao thông

Hệ thống đường bộ được quy hoạch bao gồm đường đối ngoại và đường đối nội. Đường đối ngoại gồm các tuyến đường chính và đường liên khu vực có lộ giới từ 40m đến 60m được dự kiến căn cứ theo quy hoạch chung Khu đô thị Tây Bắc. Trong các khu chức năng dự kiến xây dựng mới các tuyến đường nội bộ khác bổ sung đảm bảo chỉ tiêu mật độ giao thông trong khu vực nghiên cứu. Diện tích giao thông khu II: giao thông đối ngoại bao gồm đường kênh Thầy Cai và nút giao thông chính, chiếm khoảng 1,64% diện tích chung; giao thông đối nội bao gồm đường đối nội và bãi đậu xe, chiếm khoảng 12,55% diện tích và khoảng 12,5 - 13,5m2/người. Diện tích giao thông một phần khu III: giao thông đối ngoại bao gồm đường kênh Thầy Cai, đường Tỉnh lộ 8 và các nút giao thông chính, chiếm khoảng 17,08% diện tích chung; giao thông đối nội bao gồm đường đối nội và bãi đậu xe, chiếm khoảng 3,25% diện tích và khoảng 8,5 - 9,5m2/người.

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm