title Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố.

TPHCM: GRDP quý 1/2019 tăng 7,64%
Thứ sáu, 05/04/2019, 07:25 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb)- Chiều ngày 4/4, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì Hội nghị về tình hình kinh tế - xã hội quý 1, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2019.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh Đình Lý

 

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 03 tháng đầu năm ước đạt 324.497 tỷ đồng, tăng 7,64%, tương đương cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,64%). Trong đó: khu vực dịch vụ tăng 7,7%, có mức tăng thấp hơn so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,98%), khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,41%, đạt mức tăng cao hơn cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,25%), khu vực nông nghiệp tăng 5,2% (cùng kỳ tăng 5,83%), thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,79%, đạt mức tăng cao hơn cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,09%). Về cơ cấu ngành trong GRDP, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng 63,1%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 21,5%, khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng 0,6%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 14,7%.


Cơ cấu kinh tế thành phố tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, có lợi thế cạnh tranh là 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu có tiềm năng và là thế mạnh của thành phố như thương mại, tài chính - ngân hàng - bảo hiểm, du lịch, thông tin truyền thông, vận tải - cảng - kho bãi, khoa học - công nghệ, kinh doanh bất động sản, giáo dục và y tế. Tỷ trọng 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu chiếm tỷ trọng cao nhất 57,7% trong tổng GRDP. Trong đó, 3 nhóm ngành bất động sản; thương mại và vận tải kho bãi tiếp tục chiếm tỷ trọng cao 34,9% trong tổng GRDP.


Về tốc độ phát triển dịch vụ, một số ngành có mức tăng cao hơn so cùng kỳ: Thông tin và truyền thông tăng 9,5% (cùng kỳ tăng 1,6%); khoa học và công nghệ tăng 8,0% (cùng kỳ tăng 7,6%); giáo dục và đào tạo tăng 5,7% (cùng kỳ tăng 4,4%). Riêng ngành thương mại tăng 7,7% (cùng kỳ tăng 7,8%); tài chính - ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,1% (cùng kỳ tăng 9,9%); vận tải kho bãi tăng 6,6% (cùng kỳ tăng 9,1%); du lịch tăng 8,4% (cùng kỳ tăng 11,7%); bất động sản tăng 6,9% (cùng kỳ tăng 9,3%);  Y tế tăng 6,7% (cùng kỳ tăng 7,1%).

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính


Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Trương Văn Lắm nhận xét, chủ đề của năm 2019 là đột phá cải cách hành chính, với nhiều việc cần phải bàn và làm quyết liệt hơn. Ở các cơ quan, đơn vị đã có sự chuyển động nhưng sự chuyển biến chưa rõ ràng.


Do đó, Sở Nội vụ sẽ trình UBND TP quy chế đánh giá phân loại để hưởng thu nhập tăng thêm, theo hướng siết lại việc đánh giá. Yêu cầu đặt ra là người được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải thực sự tiêu biểu, người hoàn thành nhiệm vụ được hưởng thu nhập tăng thêm phải khác với người không hoàn thành. "Việc đánh giá phải sát hơn, chất lượng hơn. Người được hưởng thu nhập tăng thêm phải xứng đáng, từ đó ở hiệu quả công việc tốt hơn, người dân phải hài lòng”, ông Trương Văn Lắm bày tỏ.


Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, chủ đề năm 2019 là năm đột phá cải cách hành chính. Các giải pháp đã được nêu ra đầy đủ nên vấn đề là việc quyết tâm thực hiện.


Cải cách hành chính là một chương trình đột phá của TPHCM, đã được thực hiện nhiều năm. Do đó, các sở ngành, quận huyện cần thấy rõ được hạn chế và có sự thay đổi quyết liệt nhằm tạo sự chuyển động mạnh mẽ trong cải cách hành chính. Đặc biệt là cần phân tích kỹ trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính.

 

NTH

Tin mới hơn
Tin đã đưa