title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TPHCM: Kế hoạch Thanh tra về quy hoạch và quản lý sử dụng đất năm 2011
Thứ bảy, 09/04/2011, 16:25 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

 

(SQHKT) – Nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình quy hoạch và quản lý, sử dụng đất đai trong những năm qua trên địa bàn thành phố. Thanh tra Thành phố vừa ban hành Kế hoạch Thanh tra chuyên đề về quy hoạch và quản lý, sử dụng đất đai năm 2011 và đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 28/1/2011.
Kế hoạch đưa ra 02 nội dung trọng tâm, cụ thể như sau:
Thứ nhất, Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của UBND quận, huyện, các đơn vị hành chính cấp dưới, các khu đô thị mới. Bên cạnh đó, thanh tra việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt của các tổ chức được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Thứ hai, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất từng thời kỳ. Đánh giá công tác quản lý thông qua kết quả thống kê, phân loại từng loại đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Đối với các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thanh tra việc sử dụng, quản lý và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.
Thời kỳ thanh tra tập trung chú trọng vào giai đoạn từ khi có Luật Đất đai năm 2003 đến năm 2010.
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm