title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TPHCM: Kiến nghị không lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với quận-huyện có đất sử dụng ổn định
Thứ năm, 24/05/2012, 23:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – UBND TPHCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 tại TPHCM, cụ thể:

Việc phân kỳ quy hoạch sử dụng đất của thành phố và 5 huyện được phân theo quy hoạch xây dựng (vì quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

Đối với 19 quận, căn cứ vào nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng đã lập, tiến hành phân tích, tổng hợp theo các loại đất mà pháp luật đất đai đã quy định và lập các bảng chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch, bảng chỉ tiêu về diện tích chuyển mục đích sử dụng đất theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng thời tiến hành xây dựng kế hoạch sử dụng đất trong đó có phần giải pháp thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (không xây dựng phương án xây dựng khác); không nhất thiết phải lập và phê duyệt bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

Đối với các xã, việc lập quy hoạch theo hướng dẫn của Liên Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đối với các phường, thị trấn chỉ lập quy hoạch xây dựng, không lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trường hợp bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng của các phường, thị trấn chưa thể hiện trên nền bản đồ địa chính thì phải tiến hành chuyển vẽ lên nền bản đồ địa chính để thuận tiện cho công tác quản lý quy hoạch và phù hợp với quy định của pháp luật đất đai.

Riêng các quận, huyện không có thay đổi việc sử dụng đất trong kỳ quy hoạch sử dụng đất tiếp theo thì không phải lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trường hợp có thay đổi mục đích sử dụng giữa các loại đất trong cùng một nhóm, mà diện tích đất phải thay đổi mục đích sử dụng dưới 10% so với kỳ quy hoạch trước, thì chỉ quyết định việc điều chỉnh phần diện tích đất phải chuyển mục đích sử dụng.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng kiến nghị các Bộ chức năng sớm ban hành định mức để tính chi phí thực hiện công tác quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới và hướng dẫn chức năng hành nghề tư vấn đối với công tác này.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm