title Thông tin chỉ đạo điều hành

TPHCM: Kiến nghị một số vấn đề về thu hút đầu tư nước ngoài
Chủ nhật, 28/10/2018, 14:10 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb)- Qua 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài, TPHCM đã đạt được những thành tựu đáng kể. Vốn đầu tư nước ngoài không ngừng gia tăng và trở thành nguồn đầu tư quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi về chất lượng trong đời sống kinh tế - xã hội ở TP từ sản xuất công nghiệp đến hoạt động thương mại – dịch vụ và văn minh đô thị cũng như góp phần trong giải quyết việc làm.

Tuy nhiên, đầu tư nước ngoài chưa góp phần hình thành ngành công nghiệp như mong muốn. Sản xuất công nghiệp chủ yếu là lắp ráp, gia công. Tỷ lệ nội địa hóa đối với nhiều ngành công nghiệp quan trọng chưa đạt mục tiêu đề ra…


Nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian tới, UBND TP đã kiến nghị Chính phủ sớm hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi một số quy định về đầu tư kinh doanh theo hướng quy định cụ thể hơn các thủ tục về quyết định chủ trương đầu tư về thẩm quyền, phạm vi điều chỉnh và nội dung thẩm tra; tiếp tục thực hiện phân cấp mạnh mẽ hơn cho địa phương đối với việc quyết định chủ trương các dự án đầu tư trên địa bàn; sửa đổi, bổ sung các quy định thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là các quy định còn bất cập, chưa rõ ràng liên quan đến thủ tục đầu tư và kinh doanh; nghiên cứu chính sách vận động, thu hút đầu tư đối với các Tập đoàn đa quốc gia, và chính sách riêng đối với từng Tập đoàn, nhà đầu tư đến từ các quốc gia là đối tác chiến lược, đối tác toàn diện của Việt Nam như Hoa Kỳ, Anh, Nhật Bản, Pháp…; đổi mới nội dung tuyên truyền, phương thức xúc tiến đầu tư, nhất là tiếp cận trực tiếp các nhà đầu tư thuộc các nền kinh tế lớn của thế giới; xem xét việc ban hành một số giải pháp mở cửa sớm hơn mức độ cam kết của nước ta với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đối với một số lĩnh vực dịch vụ mà nước ta có nhu cầu về văn hóa - y tế - giáo dục, bưu chính - viễn thông, hàng hải, hàng không…

UBND TP cũng kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương rà soát các lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài; các trường hợp đã cho phép nhiều nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư tại Việt Nam thì đưa thành nguyên tắc xem xét có cho phép hay không đối với các trường hợp tương tự hoặc quy định các điều kiện chi tiết hoặc khung tiêu chuẩn đáp ứng tối thiểu cho nhà đầu tư nước ngoài để xem xét, đầu tư vào những lĩnh vực chưa cam kết đó, giảm bớt tình trạng địa phương phải lấy ý kiến từng Bộ, ngành cho từng trường hợp; tiếp tục hoàn thiện Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; thực hiện các biện pháp thúc đẩy giải ngân; không cấp phép cho các dự án công nghệ lạc hậu hoặc dự án tác động xấu đến môi trường; chú trọng công tác giải quyết khiếu nại, xử lý các vụ tranh chấp liên quan đến đầu tư tại Việt Nam có yếu tố nước ngoài, tăng cường tính chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, tạo niềm tin cho nhà đầu tư khi quyết định đầu tư vào Việt Nam…

Riêng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần sớm bổ sung chức năng báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, đồng thời hoàn thiện các chức năng còn chưa hoàn chỉnh; hỗ trợ TP trong việc truy cập và trao đổi dữ liệu giữa Hệ thống quản lý về đầu tư trên địa bàn TP với Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư vận hành.

TNN

Tin mới hơn
Tin đã đưa