title Thông tin chỉ đạo điều hành

TPHCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên tất cả lĩnh vực
Thứ hai, 17/12/2018, 02:29 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của TP giai đoạn 2018 - 2020.


Kế hoạch này nhằm nhanh chóng chuẩn hóa, nâng cao mặt bằng chung về chất lượng nguồn nhân lực trên tất cả lĩnh vực; đầu tư xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, các ngành có hàm lượng công nghệ, giá trị tăng cao, các sản phẩm chủ lực trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư; triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và trọng dụng nhân tài, gắn với phát triển khoa học - công nghệ, phát huy mạnh mẽ tiềm lực con người, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội TP nhanh và bền vững.

Đối với hệ thống chính trị, thực hiện chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị và kiến thức chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới thực hiện các chương trình cán bộ trẻ và xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đối với lĩnh vực y tế, xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của hệ thống y tế TP; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chuyên gia y tế; từng bước đổi mới kỹ thuật điều hành, quản lý hệ thống y tế; xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ngành y tế.

Đối với lĩnh vực giáo dục – đào tạo, sẽ xây dựng các trường đại học, cao đẳng thuộc TP theo chuẩn trường tiên tiến và chuẩn kiểm định ASEAN; đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo; tăng cường hợp tác, liên kết trong đào tạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục đại học, cao đẳng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sau đào tạo của các trường đại học, cao đẳng, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong nước và khu vực ASEAN; thực hiện công tác quy hoạch giáo dục nghề nghiệp; đánh giá nhu cầu đào tạo nghề theo yêu cầu thị trường lao động; thực hiện phân luồng học sinh và công tác hướng nghiệp; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giảng dạy; tăng cường liên kết doanh nghiệp và hợp tác quốc tế.

Đối với lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao, xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, tuyển chọn tài năng; đầu tư cơ sở vật chất và cải tiến phương thức, nội dung đào tạo; tăng cường xã hội hóa và hợp tác quốc tế.

Đối với đội ngũ doanh nhân, đánh giá nhu cầu và đối tượng cần đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo; đổi mới công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; kết hợp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân với các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của TP.


TNN

Tin mới hơn
Tin đã đưa