title Thông tin chỉ đạo điều hành

TPHCM: Đổi mới chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
Thứ bảy, 03/11/2018, 16:15 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Nhằm nâng cao chất lượng các cuộc họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, UBND TP đã phê duyệt Đề án chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn TP.Theo Đề án này, TP sẽ thiết lập khung pháp lý thống nhất về chế độ họp theo hướng đổi mới, chuẩn hóa quy trình tổ chức họp; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ nhằm giảm thiểu các cuộc họp không phù hợp, không cần thiết với yêu cầu quản lý, đảm bảo giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí, thời gian trong thực hiện chế độ họp; xây dựng văn hóa họp trong hoạt động quản lý nhà nước của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, công chức. Đến năm 2020, hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến sẽ được triển khai đồng bộ, đầy đủ đến tận phường, xã, thị trấn, các đơn vị trực thuộc của các sở, ban, ngành với đường truyền thông suốt, không gián đoạn.


 

* Do vướng mắc một số quy định, UBND TP đã chấp thuận tạm dừng thực hiện “Đề án thí điểm cung ứng dịch vụ tổng hợp tại Văn phòng UBND TP, UBND quận Bình Thạnh và UBND huyện Bình Chánh”. UBND TP sẽ triển khai đề án khi có điều kiện thuận lợi.

 

 

 

TNN.


Tin mới hơn
Tin đã đưa