title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TPHCM: Quy chế phối hợp trong công tác quản lý vật liệu xây dựng
Thứ ba, 08/03/2011, 19:35 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu Nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện công tác quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố, bảo đảm tính thống nhất, không chồng chéo trong hoạt động quản lý, đồng thời bảo đảm thực hiện theo đúng nguyên tắc, nghiệp vụ, chuyên môn, chế độ bảo mật của mỗi cơ quan, bảo đảm kết quả phối hợp đạt chất lượng và thời gian yêu cầu.
Nội dung

 

(SQHKT) – UBND thành phố ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Theo đó, đối tượng điều chỉnh là các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Quy chế nêu rõ các nội dung công tác phối hợp quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố như sau: Tổ chức lập, thẩm định các quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng quốc gia, với chủ trương không khai thác tài nguyên và sản xuất vật liệu xây dựng (đất, cát, đá, xi măng, gạch, thép, gỗ,…) trên địa bàn thành phố; Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng (nếu có chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố). Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương để áp dụng trong phạm vi của thành phố đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng đặc thù, các yêu cầu cụ thể về môi trường phù hợp với đặc điểm và trình độ phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Các đơn vị phối hợp thực hiện theo nguyên tắc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đúng nguyên tắc, nghiệp vụ, chuyên môn theo quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước. Tùy theo tính chất, nội dung của công tác quản lý vật liệu xây dựng mà cơ quan chủ trì quyết định việc áp dụng các phương thức phối hợp thích hợp trong các phương thức sau: Lấy ý kiến bằng văn bản; Tổ chức họp; Khảo sát, điều tra; Lập tổ chức phối hợp liên cơ quan; Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chủ trì hoặc cơ quan phối hợp và thông tin cho cơ quan phối hợp về những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đó.
Được biết, Sở Xây dựng chủ trì và chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung được quy định trong Quy chế thực hiện xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức các hoạt động phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết theo đề nghị của cơ quan phối hợp…
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm