title Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố.

TPHCM quyết liệt cải cách hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu
Thứ bảy, 03/11/2018, 09:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Chiều 2/10, UBND TPHCM tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết 9 tháng đầu năm 2018 về thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) với chủ đề “Trách nhiệm người đứng đầu trong CCHC”. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến chủ trì hội nghị. Tham dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu; đại diện các sở, ngành, quận, huyện.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến phát biểu tại hội nghị

 

Trong 9 tháng đầu năm, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và kiểm soát TTHC được thực hiện chủ động và thường xuyên trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông, liên thông một cửa điện tử, thực hiện thủ tục kết hợp; tiếp nhận và trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính đang được trực tiếp thực hiện, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân. Công tác khảo sát, lấy ý kiến người dân được duy trì thường xuyên và ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả.


Bên cạnh đó, công tác ứng dụng CNTT theo quy trình kết nối liên thông đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của TP và phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN); mở rộng lĩnh vực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO điện tử đã cải tiến lề lối làm việc và giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị kiểm soát được quy trình chất lượng, thời gian giải quyết công việc.


Thời gian qua, Thành phố đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Hiện nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến là 735 dịch vụ. Thành phố đã tập trung xây dựng, ban hành và triển khai kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, ban hành 74 quyết định văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, cơ bản hoàn thành việc chuyển giao nhiệm vụ và kiện toàn đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC, kiểm soát chất lượng hơn 1.500 lượt TTHC. Đến tháng 9, thành phố có hơn 1.680 thủ tục hành chính được công bố và áp dụng, chuẩn hóa nội dung 1.500 thủ tục trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC. Thành phố cũng đã thực hiện quyết liệt công tác rà soát, kiện toàn bộ máy chính quyền, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước.


Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho biết: Nhiệm vụ CCHC của TP với mục đích đặt ra là để giúp kinh tế TP phát triển nhanh và bền vững; xây dựng thành công chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh; nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp; chống phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực một cách hiệu quả nhất.


Để thực hiện được những nhiệm vụ này là yêu cầu rất lớn, do đó, UBND TP đặt ra yêu cầu là không ngừng CCHC; đề cao trách nhiệm người đứng đầu và không ngừng đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử; áp dụng ngày càng nhiều các dịch vụ công trực tuyến để giải quyết khối lượng hồ sơ thủ tục rất lớn của TP; áp dụng nhiều giải pháp công nghệ để giải quyết vấn đề quản lý, quản trị của TP.


Tuy nhiên Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác CCHC trong thời gian qua chưa đạt là do trách nhiệm người đứng đầu ở các đơn vị chưa quan tâm đúng mức; thủ trưởng đơn vị ngại tiếp dân; không quan tâm bức xúc của dân; không quan tâm đến việc xử lý tiêu cực của đơn vị về sự phiền hà, nhũng nhiễu; vấn đề xin lỗi người dân, DN khi giải quyết hồ sơ trễ hẹn còn quá ít; không quan tâm tổ chức các hoạt động cải tiến, đổi mới những quy trình lạc hậu gây cản trở CCHC; không kiểm soát cấp dưới về quy trình công tác...


Ông Trần Vĩnh Tuyến Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị các sở, ngành, quận, huyện cần quan tâm công tác CCHC; có cơ chế quản lý đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến để minh bạch, công khai, hạn chế sự tiếp xúc giữa cán bộ công chức và doanh nghiệp để giảm sự tiêu cực, nhũng nhiễu.

 

Minh DungTin mới hơn
Tin đã đưa