title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TPHCM: Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức triển lãm Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố
Thứ bảy, 03/12/2011, 16:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Ngày 01/11, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức triển lãm Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố (gọi tắt là Ban chỉ đạo).

Theo đó, Ban chỉ đạo gồm 20 thành viên do Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm Trưởng ban.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng chương trình và điều phối các hoạt động trong việc tổ chức triển lãm; Có kế hoạch kiểm tra, đô đốc việc tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch đã được phê duyệt…

Cùng ngày, UBND thành phố cũng ban hành Quyết định thành lập Ban Quản lý xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố.

Ban Quản lý xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Ban Quản lý xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố theo quy định.

Ban Quản lý xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố có trụ sở tạm thời đặt tại số 177 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Được biết, Ban Quản lý xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố có nhiệm vụ Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố quyết định các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố để thực hiện dự án Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố tại Khu đô thị mới Thủ thiêm; Làm Chủ đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng bảo đảm tính hiệu quả, tính khả thi của dự án; Làm đối tác trực tiếp với các đối tác trong nước và nước ngoài trong các quan hệ giao dịch liên quan đến dự án; Xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết và tiến độ thực hiện các dự án thành phần; tổ chức quản lý điều hành, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của dự án và xử lý các phát sinh khi thực hiện các dự án; Chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật của Nhà nước trong quá trình quản lý điều hành dự án đầu tư và những vấn đề có liên quan theo quy định; Chấp hành chế độ báo cáo tài chính, chế độ về kế toán, thống kê, kiểm toán, quyết toán theo quy định hiện hành; Đảm bảo chế độ quan hệ phối hợp với các cơ quan chức năng, các dự án có liên quan khác của thành phố để triển khai có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực của dự án; Đảm bảo thực hiện chế độ thông tin lưu trữ, bảo mật và báo cáo theo quy định; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao hoặc ủy quyền.


Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm