title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TPHCM: Thành lập Khu Công nghệ cao thứ hai
Thứ năm, 01/12/2011, 23:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương thành lập khu công nghệ cao thứ hai của thành ph ti qun 9, vi tên gi dự kiến là “Công viên khoa hc và công ngh TPHCM”.

Đây sẽ là trung tâm nghiên cứu khoa học và ứng dụng công ngh tiên tiến không ch của TP.HCM mà còn mang tầm Quốc gia, trước mắt các hoạt động, sản phẩm của khu ưu tiên góp phần phát triển nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật sản xuất công nghệ cao phc v cho s phát trin ca thành ph mà cho c khu vc kinh tế trng đim.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao hỗ trợ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (ch đu tư) hoàn chnh Quy hoch chi tiết xây dng t l 1/2.000 ca đ án Công viên Khoa hc và Công ngh TPHCM và các th tc pháp lý trình Th tướng Chính ph phê duyt ch trương thành lp d án.

UBND thành ph cũng yêu cu Ban Qun lý các Khu Chế xut và Khu Công nghip thành ph phi hp vi S Tài nguyên và Môi trường rà soát, kim tra và có nhng bin pháp x lý nghiêm các nhà máy, cơ s gây ô nhim. V lâu dài, các cơ quan chc năng cn đnh hướng cho các doanh nghip nâng cp, đi mi công ngh theo hướng sn xut công nghip công ngh cao.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm