title Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố.

TPHCM tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018
Thứ ba, 19/02/2019, 08:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Chiều 19/2, UBND TPHCM đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ CCHC năm 2019 của thành phố, tại Hội trường UBND TP và 41 điểm cầu ở 17 Sở - ngành và 24 quận - huyện.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ CCHC năm 2019 của TP

 

Đến dự hội nghị tại Hội trường UBND TP có Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến, đại diện các ban Đảng Thành ủy, sở - ngành, UBND 24 quận - huyện.

   

Nhiều mô hình hay về CCHC

 

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Huỳnh Công Hùng cho biết, công tácCCHC năm 2018 tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, chỉ đạo sâu sát của UBND TP, Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố, đặc biệt chú trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND TP trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC. Các công tác trọng tâm được xác định cụ thể nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt chất lượng, đúng tiến độ, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội của TP.

 

Cụ thể, TP đã phát động đợt thi đua cao điểm về CCHC, với chủ đề: “Mỗi đơn vị quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, mỗi tổ chức chính trị - xã hội, mỗi tổ chức Đảng có một giải pháp thiết thực, một sáng kiến CCHC giảm phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp” góp phần tạo bước đột phá trong năm CCHC và thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội. Kết quả, có 572 sáng kiến, giải pháp của 399 địa phương, cơ quan, đơn vị đăng ký.

 

Ban Cán sự đảng UBND TP và Ban Dân vận Thành ủy đã ký kết Kế hoạch thực hiện Chương trình về “Năm dân vận chính quyền”. Công tác giám sát CCHC được thực hiện gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động góp ý xây dựng chính quyền, góp ý vào các đề án liên quan đến chương trình phát triển kinh tế - xã hội của TP. Qua kiến nghị của đoàn giám sát, các cơ quan đã quan tâm tổ chức các hội nghị chuyên đề, tọa đàm, sáng tạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, bước đầu được đánh giá khá tốt, góp phần nâng cao sự hài lòng của đa số người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

 

UBND TP và Mặt trận Tổ quốc TP đã ký kết Chương trình phối hợp giám sát tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn TP giai đoạn 2017-2020.

 

Về công tác khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, TP đang triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực y tế - giáo dục trên địa bàn TP giai đoạn 2017-2020 theo quy định. Tính đến tháng 12/2018, số lượt đánh giá hài lòng thông qua hệ thống đánh giá hài lòng trên hai kênh đánh giá: Đánh giá thái độ, chất lượng phục vụ của cán bộ công chức qua các thiết bị đánh giá hài lòng (Kiosk, Tablet) đặt tại các đơn vị: hơn 88.627 lượt đánh giáĐánh giá về chất lượng chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công qua trang web www.danhgiahailong.hochiminhcity.gov.vn: hơn 5.389 lượt đánh giá.

 

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên cổng thông tin một cửa điện tử của Thành phố đạt trên 90%: Bình quân các quý năm 2018 đều đạt tỷ lệ trên 99% hồ sơ được giải quyết đúng hạn.

  

Số lượng thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ngày càng được mở rộng và được người dân, doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Đến tháng 12/2018, tổng số dịch vụ công trực tuyến là 767 dịch vụ (mức độ 3: 655; mức độ 4: 112); tổng số hồ sơ nộp trực tuyến và trực tiếp đối với các dịch vụ có triển khai dịch vụ công trực tuyến là 852.023 hồ sơ, trong đó, số hồ sơ nộp trực tuyến (mức độ 3, 4) là 326.578 hồ sơ.

 

100% các văn bản chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ các văn bản, tài liệu có độ mật) được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử kết hợp với chữ ký số.

 

TP đã triển khai và kết nối liên thông văn bản điện tử tại 753 điểm, với số lượng liên thông văn bản điện tử hơn 3.600.000 văn bản; tiếp tục thực hiện việc áp dụng chữ ký điện tử trong trao đổi văn bản điện tử, thư mời họp, chấm dứt tình trạng sử dụng văn bản giấy.

  

Lấy yếu tố con người là trọng tâm thực hiện đột phá CCHC

 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Huỳnh Công Hùng cho biết, năm 2019 được dự báo sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, để hoàn thành các mục tiêu về kinh tế- xã hội đề ra, TP quyết định chọn năm 2019 “Năm đột phá CCHC và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”. TP tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ 6 nhiệm vụ của công tác CCHC, trong đó lấy “yếu tố con người” là trọng tâm để thực hiện đột phá trong cải cách, gắn với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, cơ chế phân cấp, ủy quyền và lấy thu nhập tăng thêm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm động lực thúc đẩy.

 

TP đề ra các giải pháp trọng tâm để thực hiện các nhiệm vụ sau: Tiếp tục trình HĐND TP ban hành các Nghị quyết triển khai khai thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội. Triển khai và kiểm tra thực hiện quy định về ủy quyền, chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.

 

Tiếp tục phát động phong trào thi đua cao điểm về CCHC, nhằm đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cơ quan trong tìm các giải pháp, sáng kiến trong phục vụ người dân, doanh nghiệp. Sử dụng nguồn lực cải cách tiền lương chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 54 làm động lực để thực hiện các nhiệm vụ trong công tác CCHC.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát chuyên đề, đặc biệt chú trọng kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và Quy tắc ứng xử và thực thi công vụ trên địa bàn TP; kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó được giao trực tiếp phụ trách, nếu để hồ sơ trễ hạn cao, người dân thường xuyên phiền hà, không hài lòng và có 2 năm liên tục bị đánh giá chỉ số CCHC loại trung bình; đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

 

Xây dựng và triển khai thực hiện quy trình phối hợp các sở - ngành, quận - huyện có thời hạn giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và người dân. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ trong quy trình liên thông, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực trong thực hiện cơ chế kiểm soát quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

 

Thực hiện nghiêm kế hoạch về tiếp tục đổi mới hệ thống hệ thống chính trị và tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; kết hợp với tinh giản biên chế.

 

Tập trung triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện 4 nhiệm vụ trụ cột “Đề án Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”; xây dựng và triển khai chính quyền điện tử và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp.

  

Tăng cường công tác khảo sát, lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp; đánh giá các kết quả khảo sát và đề ra các giải pháp để nâng cao sự phục vụ người dân, doanh nghiệp…

 

Tiếp đó, hội nghị đã nghe các sở - ngành, quận - huyện, phường - xã chia sẻ một số mô hình hay trong CCHC nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

 

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa