title Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố.

TPHCM triển khai tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch
Thứ năm, 13/06/2019, 12:34 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Chiều 12/6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến chủ trì hội nghị triển khai tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch TP.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn về trình tự, thủ tục triển khai hạng mục tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch; hướng dẫn một số nội dung số hóa sổ bộ hộ tịch.

Theo đó, quy mô và phạm vi số hóa gồm: sổ đăng ký khai sinh; sổ đăng ký kết hôn; sổ đăng ký khai tử; sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con. Khối lượng hồ sơ cần thực hiện số hóa: Từ trước 1975 đến 31/12/2015: Thực hiện quét/scan và nhập liệu các trường thông tin 4 loại sổ hộ tịch; từ 1/1/2016 đến nay: chỉ thực hiện quét/scan 4 loại sổ hộ tịch.

Về tiến độ, các đơn vị lập thuyết minh hạng mục triển khai tạo lập cơ sở dữ liệu đầu kỳ cho cơ sở dữ liệu hộ tịch tại đơn vị và gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/7/2019; tổ chức triển khai tạo lập cơ sở dữ liệu đầu kỳ cho cơ sở dữ liệu hộ tịch tại đơn vị và hoàn thành trong quý II năm 2020.

Việc triển khai tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch TP nhằm triển khai thực hiện Đề án “cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” của Bộ Tư pháp trên địa bàn TPHCM và Kế hoạch số 4804/KH-UBND ngày 24/10/2018 của UBND TP về triển khai xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở của TPHCM (giai đoạn 1).

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến chứng kiến UBND các quận - huyện ký cam kết hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch TP

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho biết, việc triển khai tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch TP là rất quan trọng cho sự phát triển của TP. TPHCM đang triển khai xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh để giải quyết những vấn đề tắc nghẽn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của TP. Nền tảng của việc triển khai Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh trên cơ sở dữ liệu số hóa toàn bộ hoạt động của TP; trong đó dân cư và hộ tịch là hai nền tảng quan trọng.

"Hôm nay 24 quận - huyện, Sở Tư pháp triển khai lập cơ sở hộ tịch - kênh rất quan trọng nên phải đánh giá tầm quan trọng của việc này để làm vì sự phát triển của quận, của thành phố và thành công của đề án xây dựng đô thị thông minh, cũng như xây dựng dữ liệu số thì phải thực hiện nhiệm vụ này", ông Tuyến đề nghị.

Công việc cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến giao Giám đốc Sở Tư pháp TP, Chủ tịch UBND 24 quận - huyện trên cơ sở những nội dung ký kết phải chịu trách nhiệm trước UBND TP về việc tổ chức đấu thầu rộng rãi chọn đơn vị thực hiện công việc nhập liệu hộ tịch đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật, đạt được kết quả chất lượng cao nhất, đảm bảo sự đồng bộ của toàn TP. Về thời gian thực hiện, các sở liên quan và quận - huyện cố gắng triển khai các quy trình thủ tục để giữa tháng 8/2019 mở thầu cho các doanh nghiệp tham gia đấu thầu và đến tháng 6/2020 hoàn thành công việc này.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến giao Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn về mặt kỹ thuật đảm bảo cơ sở dữ liệu đầu kỳ số hóa hộ tịch; đảm bảo an toàn bảo mật về các đường truyền kết nối; liên thông kết nối với phần mềm của Bộ Tư pháp.

Sau khi nghiệm thu kho dữ liệu hộ tịch, Sở Tư pháp tham mưu UBND TP ban hành quy chế sử dụng, quản lý, lưu trữ, khai thác dữ liệu sổ bộ hộ tịch của TP và chịu trách nhiệm trước UBND TP về quản lý hệ thống thông tin sổ bộ hộ tịch điện tử của TP.

Tại hội nghị, UBND các quận - huyện đã ký cam kết với UBND TP hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch TP.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa