title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

TPHCM triển khai thử nghiệm hệ thống tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, đánh giá sự hài lòng, phục vụ người dân, doanh nghiệp
Thứ sáu, 26/04/2019, 08:24 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

TPHCM triển khai thử nghiệm hệ thống tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, đánh giá sự hài lòng, phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Nghị định số 61, tại 3 quận - huyện và 9 phường - xã, thị trấn từ ngày 15/4 đến 15/7/2019. Trong thời gian thử nghiệm, thành phố tiến hành sơ kết, đánh giá việc thực hiện và bổ sung, hoàn chỉnh các tiêu chí, quy trình và phần mềm triển khai đánh giá việc giải quyết TTHC để áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố vào tháng 9 năm 2019.

Lãnh đạo TPHCM chứng kiến Thủ trưởng các sở - ban - ngành ký cam kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019, tại Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ CCHC năm 2019 của TPHCM tổ chức ngày 19/2/2019

Ngày 23/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân. Nghị định có quy định về công tác đánh giá việc giải quyết TTHC, trong đó quy định cụ thể về: nguyên tắc đánh giá; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đánh giá; phương thức thu thập thông tin đánh giá; các tiêu chí cụ thể để đánh giá của nội bộ, đánh giá của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC; việc xử lý kết quả đánh giá.

Đặc biệt, Chính phủ cũng xác định cơ chế đảm bảo thực thi: (1) một cơ quan đầu mối chủ trì triển khai, theo dõi, tổng hợp, báo cáo (Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Bộ ngành, VP UBND tỉnh); nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức thực hiện (bao gồm các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp và tổ chức khác, cá nhân…); (2) Kết quả đánh giá là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

TPHCM trong thời gian qua đã triển khai đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, các hệ thống đánh giá hiện tại chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, tiêu chí đánh giá theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Triển khai thử nghiệm tại 3 quận-huyện, 9 phường-xã, thị trấn

Nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, ngày 15/10/2018 UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn TPHCM.

Đồng thời, ngày 27/3/2019, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC, sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2019. Theo đó, các cơ quan tham gia trong quy trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ hành chính đều phải thực hiện tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Việc triển khai đánh giá phải bảo đảm thống nhất, đồng bộ, đa dạng và thuận lợi về cách làm để chính quyền các cấp xem đây là công cụ hỗ trợ thực hiện công tác đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Kết quả đánh giá được kết nối vào Hệ thống Thông tin một cửa để bảo đảm tính minh bạch trong thực hiện; tạo cơ chế cạnh tranh giữa các cơ quan trong phục vụ người dân.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Văn phòng UBND thành phố cũng đã xây dựng Kế hoạch triển khai thử nghiệm hệ thống tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, đánh giá sự hài lòng, phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Nghị định số 61. Kế hoạch này nhằm mục tiêu xây dựng và vận hành thử nghiệm hệ thống tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, đánh giá sự hài lòng việc giải quyết TTHC làm cơ sở để bổ sung, hoàn chỉnh quy trình chính thức theo quy định tại Nghị định số 61.

Hệ thống sẽ được triển khai thử nghiệm tại UBND quận Tân Phú và UBND các phường Tân Sơn Nhì, Hòa Thạnh, Sơn Kỳ; UBND quận 9 và UBND các phường Hiệp Phú, Phú Hữu, Trường Thạnh; UBND huyện Củ Chi, UBND thị trấn Củ Chi, UBND xã Tân Thông Hội, UBND xã Tân An Hội. Thời gian thử nghiệm là 3 tháng (từ ngày 15/4 đến 15/7/2019).

Về nội dung triển khai, sẽ xây dựng mô hình thử nghiệm theo đúng yêu cầu của Nghị định số 61 đối với cổng dịch vụ công, một cửa điện tử, đánh giá sự hài lòng về giải quyết TTHC đối với 4 TTHC, cụ thể như sau:

STT

Tên thủ tục hành chính

Mã TTHC

Quận, huyện

1

Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

HCM-273551

2

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế

HCM-273629

Xã, phường, thị trấn

1

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

HCM-273630

2

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

HCM-273632

Thời gian tổng hợp các dữ liệu, quy trình thủ tục tại 3 quận, huyện, xã, phường, thị trấn là 1 ngày. Thời gian thống nhất quy trình đối với 4 TTHC, tiêu chí đánh giá hài lòng việc giải quyết TTHC là 2 ngày. Thời gian xây dựng phần mềm để vận hành đối với 4 TTHC (bao gồm thời gian triển khai, hướng dẫn cho quận-huyện, xã phường, thị trấn) là 10 ngày.

Trong thời gian thử nghiệm, thành phố tiến hành sơ kết, đánh giá việc thực hiện và bổ sung, hoàn chỉnh các tiêu chí, quy trình và phần mềm triển khai đánh giá việc giải quyết TTHC để áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố vào tháng 9 năm 2019.

HCM CityWeb

Tin mới hơn
Tin đã đưa