title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TPHCM: Triển khai thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Thứ bảy, 24/03/2012, 17:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Nhm trin khai thc hin mt cách thng nht và hiu qu các quy đnh ca Ngh đnh s 83/2010/NĐ-CP, đng thi nâng cao hiu qu hot đng và tăng cường công tác qun lý nhà nước đi vi hot đng đăng ký giao dch bo đm bng quyn s dng đt và tài sn gn lin vi đt trên đa bàn thành ph H Chí Minh, UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị số 05/2012/CT-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm (ĐKGDBĐ) bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, Sở Tư pháp Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát các quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm, đối chiếu các quy định do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ cho phù hợp với những quy định liên quan đến hoạt động ĐKGDBĐ; thực hiện việc hướng dẫn nghiệp vụ về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan có liên quan và cơ quan truyền thông trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm cho các cá nhân, tổ chức có liên quan nhằm nâng cao sự hiểu biết, kiến thức pháp lý của người dân, doanh nghiệp về ý nghĩa, lợi ích của ĐKGDBĐ. Đồng thời tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất...

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm Củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, bố trí đủ nguồn nhân lực cần thiết để Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố thực hiện tốt việc đăng ký giao dịch bảo đảm; phối hợp với Sở Tư pháp định kỳ 6 tháng tổ chức họp giao ban nhằm giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình ĐKGDBĐ bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ĐKGDBĐ bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố.

UBND các quận huyện củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, bố trí nguồn kinh phí, nhân lực cần thiết để Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện tốt việc đăng ký giao dịch bảo đảm tại địa phương.

Đối với quận, huyện chưa thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thì phải khẩn trương xúc tiến việc thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tại địa phương chậm nhất trong quý I năm 2012.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm