title Thông tin chỉ đạo điều hành

TPHCM: Triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu đặc thù vùng nông thôn
Thứ sáu, 02/11/2018, 16:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TP vừa chỉ đạo các sở-ngành liên quan tuyên truyền vận động, quán triệt đến cán bộ, nhân dân tại các huyện, xã xây dựng nông thôn mới về mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn TP.

Đối với các xã đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới cần tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí để hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn.

 

Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới 5 huyện cần tuyên truyền sâu rộng về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn TP giai đoạn 2018 – 2020.

 

 

UBND TP sẽ điều chỉnh Bộ tiêu chí Hộ gia đình – ấp – xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020 cũng như sẽ tổ chức cuộc thi về xã nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn TP định kỳ 2 năm 1 lần.

 

 

Ngoài ra, Sở Du lịch cũng được giao định hướng xây dựng vườn mẫu gắn với du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái; đồng thời triển khai thí điểm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu đặc thù vùng nông thôn mới huyện Củ Chi trong quá trình triển khai Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

 

 

 

TNN.


Tin mới hơn
Tin đã đưa