title Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố.

TPHCM tổ chức chính quyền đô thị tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Thứ tư, 30/12/2020, 13:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Sáng 30/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Nội vụ. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, lãnh đạo các Bộ, ngành; tại điểm cầu UBND TPHCM có Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan, lãnh đạo các sở - ngành TP.

Báo cáo của Bộ Nội vụ tại hội nghị cho thấy, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong những năm qua, Bộ Nội vụ xác định hoàn thiện thể chế, chính sách là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung ưu tiên thực hiện; các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ đã điều chỉnh kịp thời và giải quyết những vấn đề mới phát sinh, khắc phục những chồng chéo, vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp tiếp tục được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn nhất là đầu mối bên trong của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; việc đẩy mạnh phân cấp cho các bộ, ngành và địa phương bước đầu đạt được kết quả tích cực; chính sách tinh giản biên chế vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đảng. Công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt; tăng cường ứng dụng công nghệ thông trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý văn bản điện tử góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, đạt hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý…

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên triển khai các Nghị quyết XIII của Đảng, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động của năm là “Kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, theo đó toàn ngành Nội vụ tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, bám sát thực tiễn, hành động quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu TPHCM

Chính quyền đô thị là tiền đề, động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của TPHCM

Báo cáo tham luận về kết quả xây dựng Đề án tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM thực hiện Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho biết, Đề án tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM đã được TP ấp ủ từ năm 2007, được tiếp tục điều chỉnh, bổ sung vào năm 2013. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, các cơ sở pháp lý để xây dựng Đề án vẫn chưa thật sự vững chắc và đầy đủ nên chưa thể triển khai thực hiện. Vì vậy, khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương được ban hành năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020 là căn cứ pháp lý quan trọng. TP đã xác định đây chính là thời điểm chín mùi để hoàn thiện Đề án trình Chính phủ, Quốc hội.

Mục tiêu chính của Đề án là xây dựng, tổ chức chính quyền địa phương ở đô thị tại TPHCM thật sự tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả dưới sự lãnh đạo của Đảng và bảo đảm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và tính minh bạch trong quản lý của chính quyền; huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đóng góp kinh nghiệm thực tiễn cho quá trình đổi mới hoạt động của chính quyền đô thị cả nước.

Quá trình xây dựng và trình Đề án, TPHCM đã tổ chức và phối hợp với các cơ quan Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, tổ chức các hội nghị lấy ý kiến, hội nghị phản biện, hội nghị thẩm định dự thảo Đề án đảm bảo chất lượng về nội dung và thành phần hồ sơ trình Chính phủ, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 năm 2020 theo trình tự, thủ tục rút gọn. Nghị quyết số 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM đã được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Theo đó, chính quyền địa phương ở TPHCM là cấp chính quyền gồm có HĐND TP và UBND TP; chính quyền địa phương ở quận tại TP là UBND quận; chính quyền địa phương ở phường tại TP là UBND phường. Việc tổ chức chính quyền địa phương ở huyện, xã, thị trấn, thành phố thuộc TPHCM được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Có thể nói, Nghị quyết của Quốc hội và sắp tới Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn việc thực hiện tổ chức chính quyền đô thị khi được ban hành không chỉ giúp TPHCM chuẩn bị tốt nhất cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, mà về lâu dài chính là tiền đề, là động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của TP; là điều kiện cần thiết để TP có thể phát huy hết tiềm năng, nguồn lực của mình, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, cùng cả nước, vì cả nước.

Lãnh đạo và Nhân dân TP quyết tâm và tiếp tục nỗ lực xây dựng TPHCM xứng đáng là thành phố anh hùng, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

 

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa