title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Trật tự đô thị cần nhiều lời giải khác
Thứ năm, 24/05/2012, 00:35 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

Một đô thị có trật tự tốt ắt hẳn đã có phương án quy hoạch không gian tốt; ngược lại, một đô thị có phương án quy hoạch không gian tốt chưa hẳn đã tạo được một trật tự đô thị tốt vì còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như công tác quản lý, sự tham gia của các ngành, các thành phần kinh tế trong xây dựng không gian vật thể đô thị, sự tham gia của cộng đồng dân cư trong các sinh hoạt hàng ngày của đô thị.

Ngoài ra, cũng cần có các cơ chế và công cụ về kinh tế-tài chính đô thị để hỗ trợ quy hoạch không gian, cụ thể đối với vỉa hè như các chính sách đối với việc sử dụng, khai thác vỉa hè, các biện pháp chế tài đủ mạnh và hợp lý để quản lý hiệu quả, chương trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong sử dụng vỉa hè...

Việc lập lại và phát huy trật tự đô thị TP là một tiến trình lâu dài theo hướng cải thiện và hướng đến ổn định trật tự, do đó cần chấp nhận những tồn tại hiện nay của những nếp cũ, từng bước hạn chế dần những thói quen chưa tốt, chưa hay. Điều cần thiết là có chiến lược và lộ trình hợp lý để khắc phục, loại bỏ dần những khuyết điểm đó và thúc đẩy những giải pháp hay, phát huy những giá trị và bản sắc tốt đẹp.

Trước mắt, có lẽ TP nên có kế hoạch tổ chức thực hiện thí điểm ở một số đoạn phố trên từng quận nội thành trước để qua đó rút kinh nghiệm, tiến tới triển khai nhân rộng ra trên địa bàn TP; trong quá trình triển khai, có thể áp dụng phương thức xã hội hóa – Nhà nước và nhân dân cùng làm – để huy động mọi nguồn lực xã hội cùng tham gia, chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm đối với trật tự đô thị, trước hết là từ vỉa hè đô thị.

(Theo SGGP)

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm