title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Triển khai cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị
Thứ năm, 09/06/2011, 21:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

 

(SQHKT) – Nhằm thực hiện tốt công tác cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị, nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. SQHKT ban hành Kế hoạch số 1132/KH-SQHKT ngày 29/4/2011 về triển khai cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị.
Kế hoạch gồm có các nội dung chủ yếu: tổ chức lập, thẩm định nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch; lập dự toán kinh phí và đăng ký vốn để lập hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa, bổ sung và khôi phục lại mốc giới sau khi đồ án quy hoạch được duyệt; tổ chức nghiệm thu bàn giao cho chính quyền phường, thị trấn, xã để tổ chức bảo vệ sau khi hoàn thành.
Việc triển khai cắm mốc giới cần được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, chọn một số khu vực làm thí điểm trước, sau đó tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và triển khai rộng ra các khu vực khác, thực hiện dần cho khép kín địa bàn thành phố. Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, quận-huyện liên quan trong việc thẩm định nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa được quy định tại Điều 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 18 của Thông tư 15/2010/TT-BXD.
Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch triển khai cắm mốc ngoài thực địa để chính quyền phường, xã, thị trấn cùng tham gia tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức thực hiện triển khai việc cắm mốc ngoài thực địa trong phạm vi địa giới hành chính quản lý; nhận bàn giao mốc giới ngoài thực địa và tổ chức quản lý.
Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các công việc v quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố; lập danh mục đồ án thực hiện cắm mốc giới và danh mục mốc giới cần khôi phục lại do bị mất hoặc bị sai lệch trong năm; thẩm định nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới; triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa; tổ chức nghiệm thu và bàn giao mốc giới ngoài thực địa cho chính quyền phường, thị trấn, xã liên quan để tổ chức bảo vệ; tổ chức kiểm tra bổ sung, khôi phục lại các mốc giới; tham mưu cho Ban giám đốc về nhân sự thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.
Theo kế hoạch, thời gian thực hiện việc lập danh mục đồ án quy hoạch đã được duyệt, để lập nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới thực hiện thí điểm trong năm 2011 sẽ được thực hiện trong quý II/2011; Đăng ký vốn thực hiện trong quý III/2011; và trình Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố trong qúy III/2011.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm