title Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành chế biến lương thực, thực phẩm
Thứ năm, 11/03/2021, 16:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành chế biến lương thực - thực phẩm TPHCM năm 2021.

Kế hoạch này nằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành chế biến lương thực - thực phẩm của TP thông qua việc hỗ trợ đổi mới máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến mở rộng thị trường; gia tăng đóng góp của các ngành công nghiệp trọng yếu vào GRDP của TP; dựa trên kết quả thực hiện các đề án, dự án trong Chương trình phát triển ngành, UBND TP sẽ ban hành các chính sách ưu đãi phát triển ngành chế biến lương thực - thực phẩm trên địa bàn TP.

NTCN

Tin mới hơn
Tin đã đưa