title Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND
Thứ ba, 16/02/2021, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 5/7/2017 của HĐND TP.

Kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; củng cố và nâng cao năng lực của hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Ngoài ra, tăng cường công tác truyền thông giáo dục, tập huấn kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức, thực hành đúng về an toàn thực phẩm trong cộng đồng, trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, trong đó chú trọng địa bàn vùng ven; đẩy mạnh hoạt động liên kết vùng với các tỉnh, TP nhằm kiểm soát nguồn cung cấp thực phẩm, đồng thời nhân rộng các mô hình hiệu quả về an toàn thực phẩm và phát triển các kênh phân phối hiện đại; giám sát, phòng ngừa và hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm, giảm tỷ lệ ngộ độc thực phẩm trên toàn địa bàn TP; chủ động giám sát mối nguy, phát hiện các sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn đang lưu thông trên thị trường.

Hi Văn

Tin mới hơn
Tin đã đưa