title Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển khai công tác cấp phép xây dựng theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Thứ bảy, 09/01/2021, 08:40 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai công tác cấp phép xây dựng theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Theo đó, UBND TP giao UBND các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, Củ Chi, Cần Giờ triển khai việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn; lập quy chế quản lý kiến trúc khu vực nông thôn theo Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc, để làm cơ sở quản lý quy hoạch xây dựng tại khu vực; tiếp tục thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định.

Ngoài ra, Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp, hướng dẫn các huyện rà soát, hoàn chỉnh, trình thẩm định phê duyệt các quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 1/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch nông thôn.

 

NTCN

Tin mới hơn
Tin đã đưa