title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Triển khai Đề án Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế và Đại học chia sẻ năm 2021-2022
Thứ tư, 07/07/2021, 09:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế và Đại học chia sẻ năm 2021-2022 nhằm góp phần phát triển lực lượng lao động có chất lượng cao từ đó giúp tạo ra lợi thế cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế cho TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung trong quá trình hội nhập trong chuỗi giá trị toàn cầu; đổi mới toàn diện giáo dục, đáp ứng xu thế toàn cầu hóa lực lượng lao động.

Kế hoạch cũng nhằm xây dựng mô hình đại học chia sẻ có khả năng kết nối và chia sẻ mạnh mẽ các nguồn lực quan trọng trong giáo dục đại học; chú trọng phát triển học liệu mở trong giáo dục đại học bằng cách đầu tư có hệ thống vào sản xuất và sử dụng học liệu mở để cải thiện chất lượng các chương trình giảng dạy.

MCNT

Tin mới hơn
Tin đã đưa