title Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển khai Đề án dạy học ngoại ngữ trong các trường học
Thứ tư, 03/07/2019, 07:03 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2019 – 2025.

Theo đó, Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp TPHCM giai đoạn 2011 - 2020” cũng như nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn TP.

TP sẽ quy định môn ngoại ngữ được dạy và học trong các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp, các trường chuyên nghiệp trên địa bàn TP là tiếng Anh và các ngoại ngữ khác. Ngoài chương trình đào tạo môn ngoại ngữ bắt buộc (ngoại ngữ 1), TP sẽ định hướng cho học sinh có thể tự chọn học thêm ngoại ngữ 2 (chỉ áp dụng từ lớp 6); thực hiện đổi mới chương trình dạy và học ngoại ngữ đối với trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp, đa dạng về hình thức, đối tượng, trình độ đào tạo, đáp ứng nhu cầu người học, có tác dụng tích cực, đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ; đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả công tác khảo thí, kiểm định chất lượng môn ngoại ngữ; phối hợp với các tố chức khảo thí quốc tế đế tố chức đánh giá theo chuẩn quốc tế cho các đối tượng học sinh và người dân trên địa bàn TP có nhu cầu.

Tin mới hơn
Tin đã đưa