title Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển khai Đề án Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh đến năm 2025
Thứ sáu, 12/02/2021, 13:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa phê duyệt Chương trình triển khai Đề án Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh đến năm 2025.

Theo đó, TPHCM sẽ phát triển kinh tế tương đối cao, bền vững, trên nền tảng khai thác tốt nhất các nguồn lực, với người dân là trung tâm của  đô thị. Trong đó, người dân được phục vụ tốt hơn, có chất lượng sống và làm việc tốt hơn; tương tác và giám sát chính quyền hiệu quả hơn.

Chương trình cũng đã đề ra mục tiêu tổng quát cho việc xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh đến năm 2025: đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế, hướng đến kinh tế tri thức, kinh tế số; quản trị đô thị hiệu quả trên cơ sở dự báo; nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc; tăng cường sự tham gia quản lý của người dân.

Ngoài ra, TPHCM sẽ triển khai đầu tư hoàn thiện 4 Trung tâm của Đề án đô thị thông minh gồm: Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở cho TP; Trung tâm điều hành đô thị thông minh của TP; Trung tâm mô phỏng dự báo kinh tế-xã hội; Trung tâm An toàn thông tin TP và triển khai xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi dần chính quyền điện tử sang chính quyền số để phù hợp với vai trò của chính quyền quản lý đô thị thông minh.

NTCN

Tin mới hơn
Tin đã đưa