title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Triển khai Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”
Thứ năm, 11/03/2021, 11:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025” nhằm tiếp tục thúc đẩy triển khai xây dựng chính quyền điện tử trong thời kỳ chuyển đổi số; xác định nhiệm vụ cụ thể trong việc tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

Kế hoạch này cũng nhằm kêu gọi các nhà đầu tư cùng tham gia thực hiện Đề án, kết nối doanh nghiệp công nghệ thông tin - điện tử - viễn thông phục vụ cho phát triển kinh tế TP theo đúng định hướng đô thị thông minh; tăng cường sự tương tác với người dân, tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia thực hiện Đề án, cũng như tham gia giám sát quá trình thực hiện, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần nâng cao năng suất chất lượng và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

HTND

Tin mới hơn
Tin đã đưa