title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Triển khai quy định đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính
Thứ sáu, 03/05/2019, 02:49 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch triển khai quy định về đánh giá hài lòng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, việc triển khai quy định về đánh giá hài lòng giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP gồm 2 giai đoạn và 8 nhóm việc chính.

Giai đoạn 1 là công tác chuẩn bị trước khi vận hành hệ thống đánh giá hài lòng giải quyết TTHC. Giai đoạn này gồm 5 nhóm việc chính gồm: thống nhất tiêu chí, mẫu phiếu, cách thức đánh giá hài lòng; thống nhất về tiêu chí đánh giá sự hài lòng có liên quan đến TTHC để áp dụng trong triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức theo các chuyên đề; thử nghiệm hệ thống đánh giá việc giải quyết TTHC đối với một số quy trình tại một số quận-huyện, phường, xã; hoàn thiện thể chế quy định về đánh giá việc giải quyết TTHC và công khai kết quả đánh giá hài lòng; thiết lập, xây dựng phần mềm, tích hợp, đồng bộ, trang bị hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác đánh giá sự hài lòng. Các nhóm việc được triến khai đồng thời nhằm bảo đảm tiến độ kết thúc giai đoạn 1 là tháng 8/2019.

Giai đoạn 2 là tổ chức vận hành hệ thống đánh giá việc giải quyết TTHC. Giai đoạn này gồm 3 nhóm việc chính: tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC; vận hành hệ thống đánh giá việc giải quyết TTHC; kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện công tác đánh giá hài lòng việc giải quyết TTHC.

Tin mới hơn
Tin đã đưa