title Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển khai thi hành Luật Kiến trúc trên địa bàn TPHCM
Thứ năm, 01/04/2021, 14:20 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Kiến trúc trên địa bàn TPHCM.

Kế hoạch nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Kiến trúc, đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến Luật Kiến trúc đến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và các tổ chức khác; nâng cao nhận thức về Luật Kiến trúc, trách nhiệm triển khai thi hành Luật.

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

NTCN

Tin mới hơn
Tin đã đưa