title Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư pháp
Thứ sáu, 12/03/2021, 15:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giám định tư pháp trên địa bàn TPHCM.

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và Nghị định số 157/2020/NĐ-CP của Chính phủ đến các sở, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tổ chức, cá nhân hoạt động giám định; nâng cao hiểu biết và tiếp cận của nhân dân đối với hoạt động giám định tư pháp.

Ngoài ra, Kế hoạch nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và Nghị định số 157/2020/NĐ-CP của Chính phủ; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các các sở, ngành, các cơ quan tiến hành tố tụng trong tổ chức, hoạt động và quản lý công tác giám định tư pháp, bảo đảm hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng kịp thời, có chất lượng yêu cầu giám định trong hoạt động tố tụng.

Hi Văn

Tin mới hơn
Tin đã đưa