title Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri số 36-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy
Thứ ba, 23/03/2021, 16:35 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri số 36-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị, giáo dục truyền thống” tại TPHCM.

Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét, sâu sắc, toàn diện về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị, giáo dục truyền thống tại TPHCM, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của người dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong công tác quản lý và trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

UBND TP cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ và các giải pháp tổ chức thực hiện; kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị và báo cáo kết quả thực hiện.

HTND

Tin mới hơn
Tin đã đưa