title Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam
Thứ ba, 14/05/2019, 02:32 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Nhằm đảm bảo xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, UBND TP vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và các chương trình, đề án trên địa bàn TP năm 2019 - 2020.

Theo đó, TP phấn đấu đạt 92% gia đình và cộng đồng được tiếp cận, phổ biến, tuyên truyền tốt về các chủ trương, chính sách pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; cung cấp kiến thức, kỹ năng về gia đình, hôn nhân cho nam nữ thanh niên trước khi kết hôn, kết hôn đúng tuổi; 96% hộ gia đình tiếp cận thông tin, kỹ năng, kiến thức chăm sóc phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; hộ gia đình được tiếp cận với chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, không lựa chọn giới tính thai nhi; hộ gia đình và thành viên gia đình được hưởng thụ các dịch vụ hỗ trợ y tế; 91% hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo được cung cấp kiến thức, kỹ năng để phát triển kinh tế gia đình; cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật và được thụ hưởng các dịch vụ hỗ trợ gia đình.

Ngoài ra, TP cũng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thu thập và xử lý thông tin về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới trên địa bàn TP; tổ chức các hoạt động tuyên truyền đa dạng dưới nhiều hình thức phong phú nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, gia đình về vai trò, vị trí của gia đình, về phòng, chống bạo lực gia đình; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình và công tác bình đẳng giới trong gia đình; tăng cường các hoạt động phòng, ngừa, phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về bạo lực gia đình.

Tin mới hơn
Tin đã đưa