title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Triển khai thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn TPHCM
Thứ năm, 29/10/2020, 15:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Triển khai thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn TPHCM
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn TP HCM nhằm mục tiêu để mọi người dân và doanh nghiệp đều được tiếp cận và sử dụng an toàn, thuận tiện các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp với nhu cầu, với chi phí hợp lý do các tổ chức được cấp phép cung ứng.
Nội dung

Theo đó, phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng, kênh phân phối, sản phẩm, dịch vụ tài chính để nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng của mọi người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tăng cường đổi mới sáng tạo trong thiết kế và phân phối sản phẩm, dịch vụ tài chính; thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng, khuyến khích đổi mới sáng tạo; hoàn thiện cơ sở hạ tầng tài chính phù hợp, tạo thuận lợi và an toàn cho các giao dịch, đảm bảo thông tin thông suốt giữa các bên tham gia.

Ngoài ra, phát triển hệ thống các tổ chức, chương trình, dự án tài chính vi mô hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững, hướng tới mục tiêu phục vụ người nghèo, người thu nhập thấp, phụ nữ và doanh nghiệp siêu nhỏ với các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng, linh hoạt và phù hợp; nâng cao hiểu biết tài chính cho người dân và doanh nghiệp cũng như xây dựng cơ chế bảo vệ người tiêu dùng.

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm