title Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển khai thực hiện tuyên truyền bảo hiểm xã hội đến năm 2025
Thứ tư, 02/06/2021, 10:40 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền bảo hiểm xã hội (BHXH) đến năm 2025.

Kế hoạch nhằm đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền về BHXH để cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân TP hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách; củng cố niềm tin và lan tỏa sâu rộng trong nhân dân nhằm thay đổi nhận thức và tự giác, tự nguyện tham gia BHXH.

Kế hoạch cũng nhằm mở rộng, phát triển người tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện tiến tới thực hiện đảm bảo mục tiêu BHXH toàn dân của Đảng và Nhà nước tại TP.

CQT

Tin mới hơn
Tin đã đưa