title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Triển khai tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM
Thứ năm, 08/04/2021, 08:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Chiều 7/4, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 33 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị (CQĐT) tại TPHCM.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan, lãnh đạo các sở - ngành TP và lãnh đạo UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn

Nâng cao tính tự chủ của chính quyền TPHCM; phân cấp, ủy quyền phù hợp

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, căn cứ mô hình CQĐT tại TPHCM được Quốc hội quy định tại Nghị quyết số 131, Chính phủ đã ban hành Nghị định 33 quy định chi tiết và biện pháp thi hành để triển khai thực hiện. Quan điểm tổ chức CQĐT tại TPHCM là phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện và đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; sự chỉ đạo và quản lý tập trung, thống nhất của UBND TP theo ngành, lĩnh vực và theo địa bàn; nâng cao tính tự chủ của chính quyền TP trong quản lý và phát triển đô thị; thực hiện phân cấp, ủy quyền phù hợp với đặc điểm đô thị.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn thông tin khái quát về Nghị định 33, trong đó có một nội dung quan trọng là thống nhất về chế độ công vụ, công chức giữa UBND quận, phường với TPHCM. Cụ thể, công chức của UBND phường thuộc biên chế công chức của UBND quận, TP Thủ Đức thuộc TPHCM, do quận, TP Thủ Đức quản lý, sử dụng. Biên chế công chức bình quân làm việc tại UBND phường là 15 người. Số bình quân này được tính cho tổng số phường của một quận, TP thuộc TPHCM.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn lưu ý, từ ngày 01/7/2021, Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường, công chức cấp xã ở phường được bầu hoặc tuyển dụng trước ngày 01/7/2021 được chuyển thành công chức làm việc tại phường đang công tác. Đối với những cán bộ, công chức cấp xã đang làm việc ở UBND phường khi không được chuyển thành công chức thì thực hiện giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM trình bày nội dung dự thảo Kế hoạch của UBND TP về triển khai thực hiện tổ chức CQĐT tại TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu kết luận

Trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận, phường sẽ nặng nề hơn

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đánh giá, đây là hội nghị quan trọng nhằm triển khai, phổ biến kịp thời những nội dung chỉ đạo của Chính phủ, cũng như lộ trình, giải pháp để TP thực hiện hiệu quả nhất việc tổ chức CQĐT tại TPHCM. Thông qua hội nghị giúp các đồng chí hiểu sâu hơn về tổ chức CQĐT tại TPHCM, nhất là trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, thực hiện đầy đủ, hiệu quả trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy kinh tế TPHCM phát triển nhanh và bền vững.

Về một số nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 131 của Quốc hội về tổ chức CQĐT tại TPHCM và Nghị quyết số 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM. Do đó, các cơ quan, đơn vị phải đặc biệt chú trọng đến khâu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã triển khai hôm nay; phân công rõ người, rõ việc và thời gian hoàn thành các nhiệm vụ.

Đặc biệt, từng cơ quan, đơn vị phải chủ động xây dựng chương trình họp định kỳ hàng tháng, hàng quý đối với những vấn đề lớn, quan trọng mà TP đã chỉ đạo, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu liên quan đến tổ chức CQĐT tại TPHCM.

Thực hiện Nghị quyết số 131 của Quốc hội, Nghị định số 33 của Chính phủ, từ nhiệm kỳ 2021-2026, TPHCM sẽ không còn HĐND quận, phường và trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận, phường sẽ nặng nề hơn. TP hy vọng các đồng chí không xem đó là khó khăn, mà phải xem đó là thử thách để nỗ lực hơn nữa, tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa, làm tốt hơn nữa các cơ chế, chính sách đã đề ra. “TP sẽ tạo những điều kiện thuận lợi tốt nhất để các đồng chí hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021,” Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Điểm then chốt trong Nghị quyết số 131 của Quốc hội, Nghị định số 33 của Chính phủ là tạo ra nhiều động lực và cơ hội phát triển TP, đó là: quyền đại diện, quyền dân chủ và quyền được tiếp nhận thông tin của người dân vẫn được đảm bảo và duy trì ở mức độ cao như trước đây; bộ máy, cơ cấu tổ chức của các quận, phường được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cơ quan hành chính ở quận, phường tích cực, chủ động điều hành, quyết định nhanh chóng những vấn đề cấp bách của địa phương; góp phần cải cách hành chính, giảm bớt trình tự, thủ tục trong chỉ đạo, điều hành và giảm thời gian giải quyết công việc.

Chính vì lẽ đó, khi tổ chức thực hiện chủ đề năm 2021 của TP “năm thực hiện chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, TP đề nghị các sở, ban, ngành, quận, phường, TP Thủ Đức cần nghiên cứu đề ra những mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư cao hơn so với mục tiêu chung của TP; chỉ cần mỗi đơn vị đề ra một chỉ tiêu cải thiện môi trường đầu tư cao hơn so với chỉ tiêu chung, nhất định TP sẽ sớm đạt được môi trường đầu tư theo tiêu chuẩn ASEAN 4.

Riêng TP Thủ Đức cần khẩn trương thành lập Phòng Khoa học và Công nghệ trong tháng 5/2021, đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu khoa học công nghệ và biến khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp nhằm tạo nền tảng công nghệ phục vụ phát triển TP Thủ Đức.

Toàn cảnh hội nghị

Cán bộ là nguồn gốc thành công của mọi công việc

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đánh giá, cán bộ là nguồn gốc thành công của mọi công việc, nhất là khi tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 131 và Nghị định số 33 của Chính phủ. Do đó, TP mong muốn mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải nhận thức được điều này để tự đổi mới, tự hoàn thiện nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới.

TP sẽ tiếp tục nâng chất hơn nữa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới. Trước mắt, là rà soát về năng lực, trình độ để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ Nhân dân. Lâu dài là sẽ xây dựng các cơ chế, chính sách để tạo động lực nhiều hơn nữa cho cán bộ, công chức, viên chức thi đua sáng tạo, phát huy sở trường, phục vụ lâu dài trong các cơ quan nhà nước để TP luôn là nơi hội tụ của những con người tài năng, tâm huyết, năng động, sáng tạo, biết vượt qua khó khăn, thách thức để phục vụ cho sự phát triển của TP và phụng sự Nhân dân.

Bên cạnh đó, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân trong việc giám sát xây dựng chính quyền theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước khi thực hiện chính quyền đô thị.

Chúng ta bước vào năm 2021 với nhiều sự kiện trọng đại và nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất nặng nề. TP sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc của cơ quan hành chính nhà nước theo tinh thần phục vụ, giảm dần các biện pháp mệnh lệnh hành chính; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã triển khai tại hội nghị hôm nay, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa