title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Trình dự thảo Quy trình hướng dẫn các thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP.HCM
Thứ bảy, 08/05/2010, 22:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Thời gian qua, việc xây dựng Quy trình hướng dẫn thủ tục hành chính cho các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố từ giai đoạn thành lập doanh nghiệp đến giai đoạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu chưa được thực hiện xuyên suốt theo một quy trình thủ tục trình tự cho thương nhân.

Các sở ngành có liên quan tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình đã xây dựng thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, cung cấp thông tin quy hoạch, giao đất hoặc thuê đất, cấp phép xây dựng, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, cấp Giấy chứng nhận kiểm định và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu,… một cách riêng lẻ, chưa tạo được điều kiện thuận lợi cho thương nhân, thậm chí có những trường hợp thương nhân muốn đăng ký thành lập hoạt động kinh doanh xăng dầu nhưng không biết quy trình thủ tục thế  nào, nộp ở đâu, nơi nào trước, trình tự ra sao?

Do đó, việc xây dựng Quy trình hướng dẫn các thủ tục hành chính cho các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố từ giai đoạn thành lập doanh nghiệp đến giai đoạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hiện nay là cần thiết để thương nhân được biết và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hiện tại, các sở ngành liên quan quan tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình và căn cứ theo những quy định pháp luật để thực hiện quy trình thủ tục cấp phép cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu theo chức năng nhiệm vụ của mình. Do vậy, việc xây dựng quy trình thủ tục cấp phép hoạt động cho các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố từ giai đoạn thành lập doanh nghiệp đến giai đoạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu chỉ mang tính chất hướng dẫn về trình tự, tổng hợp chi tiết hồ sơ, thời gian giải quyết của từng sở ngành trong việc giải quyết thủ tục, hồ sơ thành lập cửa hàng xăng dầu, không thể xây dựng quy một trình liên thông một cửa để giải quyết cho các cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Công thương đã chủ trì phối hợp cùng các sở ngành xây dựng quy trình thủ tục cấp phép hoạt động cho các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố từ giai đoạn thành lập doanh nghiệp đến giai đoạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Và ngày 05/04/2010, Sở Công thương đã có Tờ trình trình UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy trình hướng dẫn các thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP.HCM.

Theo dự thảo Quy trình này, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khi tiến hành đầu tư, thành lập và hoạt động kinh doanh xăng dầu thực hiện theo trình tự như sau:

1.    Sở Kế hoạch và Đầu tư: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập mới và bổ sung ngành kinh doanh xăng dầu tư quy định của Luật doanh nghiệp.

2.    Sở Quy hoạch-Kiến trúc: Thủ tục xác định địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin quy hoạch.

3.    Sở Tài nguyên và Môi trường: Thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền và hướng dẫn lập giấy cam kết bảo vệ môi trường.

4.    Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy: Thủ tục thẩm duyệt phòng cháy.

5.    Sở Xây dựng: Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng theo Quyết định phân cấp của UBND thành phố.

6.    Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng): Thủ tục kiểm định trụ bơm và thiết bị đo lường.

7.    Sở Công thương: Thủ tục cấp  Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

HTLT

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm