title Thông tin chỉ đạo điều hành

Trình HĐND TP chính sách thu hút nhân tài trong giai đoạn 2018 - 2022
Chủ nhật, 28/10/2018, 13:35 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã trình HĐND TP về chính sách thu hút người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực TPHCM có nhu cầu giai đoạn 2018 – 2022.


Trong giai đoạn này, các lĩnh vực trọng điểm cần thu hút gồm: nhóm khoa học và công nghệ; nhóm hoạch định chính sách và xây dựng hạ tầng đô thị; nhóm dịch vụ công và nhóm văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao.

Đối với các lĩnh vực khác, UBND TP sẽ báo cáo HĐND TP quyết định khi có nhu cầu thu hút.

Người có tài năng đặc biệt được tuyển chọn sẽ được hỗ trợ ban đầu là 50 triệu đồng; được hỗ trợ về sinh hoạt phí hàng tháng và nhà ở; đồng thời được hưởng chính sách tiền thưởng để khuyến khích, phát huy tài năng.

TNN

Tin mới hơn
Tin đã đưa