title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Từ 10/5, thu hồi nhà, đất công cho thuê không đúng quy định
Thứ năm, 05/05/2011, 18:20 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

 

Doanh nghiệp nhà nước có nhà, đất công đang được cho thuê, bỏ trống, cho mượn, bị lấn chiếm... sẽ bị thu hồi.
Bộ Tài chính vừa ra thông tư yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp nhà nước sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đang được giao quản lý nhưng sử dụng không đúng mục đích như cho thuê, góp vốn liên doanh, bố trí làm nhà ở, đất ở cho cán bộ, nhân viên.
Từ ngày 10/5/2011, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đang sử dụng nhà đất thuộc quyền sở hữu nhà nước phải thực hiện kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý và trình cấp có thẩm quyền quyết định.
Trường hợp được giữ lại tiếp tục sử dụng, chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ ban hành quyết định chuyển giao quyền quản lý, sử dụng từ Công ty Quản lý kinh doanh nhà cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức.
Đơn vị tự chủ được tài chính đang sử dụng trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất để cho thuê hoặc liên doanh, liên kết không đúng quy định phải lập phương án báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Công ty nhà nướcc được giao đất mà chưa nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, không được sử dụng tài sản đã đầu tư gắn liền với đất và quyền sử dụng đất để góp vốn liên doanh, liên kết. Nếu đã thực hiện góp vốn phải chấm dứt việc góp vốn.
Cơ quan, đơn vị chưa tự chủ được tài chính và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp sử dụng đất được giao, trụ sở làm việc, công trình gắn liền với đất được giao đang cho thuê, liên doanh, liên kết phải chấm dứt ngay việc cho thuê, liên doanh, liên kết để sử dụng tài sản đúng mục đích được giao.
Kể từ ngày 10/5, tất cả các trường hợp không được tiếp tục cho thuê, liên doanh, liên kết mà chưa chấm dứt hợp đồng cho thuê, liên doanh, liên kết thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi
Các trường hợp nhà, đất cho thuê, liên doanh, liên kết, kinh doanh góp vốn không đúng quy định hoặc bỏ trống, cho mượn, bị lấn chiếm... mà chưa thu hồi để sử dụng đúng quy định sẽ bị thu hồi.
(Theo DVT)
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm