title Thông tin chỉ đạo điều hành

Từ năm 2019: Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các trường học
Thứ tư, 08/05/2019, 02:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP sẽ đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm 2019, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật phòng, chống tham nhũng trong giáo viên, học sinh, sinh viên các trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn TP.

Việc tổ chức giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục đào tạo sẽ được thực hiện theo phương pháp lồng ghép, tích hợp vào các môn học được quy định phù hợp với từng cấp học, đảm bảo không tăng về số tiết và định mức giảng dạy của giáo viên và lồng ghép tuyên truyền nội dung phòng, chống tham nhũng trong các hoạt động ngoại khóa.

Tin mới hơn
Tin đã đưa