title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Từ ngày 10/12/2010 Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị là cơ sở cấp phép xây dựng cho các khu vực chưa có quy hoạch
Thứ ba, 18/12/2018, 23:56 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) –  Ngày 10 tháng 12 sắp tới Thông tư 19/2010/TT-BXD hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị của Bộ Xây dựng sẽ bắt đầu có hiệu lực và thay thế cho Thông tư số 08/2007/TT-BXD ban hành ngày 10/9/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn Lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế Quản lý kiến trúc đô thị. Theo thông tư 19, đối với các khu vực chưa có quy hoạch, thiết kế đô thị được duyệt thì quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị sẽ là cơ sở để lập nhiệm vụ quy hoạch và là căn cứ cấp phép xây dựng mới hoặc cải tạo chỉnh trang cho các công trình kiến trúc, thiết kế cảnh quan trong đô thị.

Cùng với thông tư này, Bộ đã ban hành 3 mẫu quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị ứng với 3 loại thành phố: thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố, thị xã thuộc tỉnh; đô thị thuộc huyện (thị trấn). Theo giải thích của thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn, động lực phát triển của từng cấp đô thị khác nhau, yêu cầu phát triển của các thành phố trực thuộc trung ương phải cao hơn so với yêu cầu phát triển của các đô thị thuộc tỉnh, thị xã, do đó cách viết quy chế cho từng loại đô thị phải khác nhau.

M.Châu

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm