title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018
Thứ bảy, 20/10/2018, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về việc học tập suốt đời, UBND TP sẽ thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 với chủ đề “Học tập suốt đời làm cho tài nguyên con người được tái tạo và phát triển liên tục”.


Theo đó, các hoạt động tuyên truyền sẽ được thực hiện từ tuần cuối tháng 9 đến hết tuần cuối tháng 10/2018; trong đó lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” cấp TP sẽ diễn ra vào ngày 30/9, tại quận 5.

Tại quận-huyện, các hoạt động được đồng loạt tổ chức từ ngày 1 đến ngày 7/10 gồm: lễ khai mạc, tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục sức khỏe, giáo dục môi trường cho người dân; các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, báo cáo viên trung tâm học tập cộng đồng; tổ chức các sự kiện, giao lưu, các cuộc thi, các buổi tọa đàm về khuyến đọc, khuyến học và xây dựng xã hội học tập…


NNTM.

Tin mới hơn
Tin đã đưa