title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tuyên truyền Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý thẻ căn cước công dân
Thứ tư, 10/03/2021, 09:02 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Tải xuống xem chi tiết

Tin mới hơn
Tin đã đưa