title Thông tin chỉ đạo điều hành

UBND Thành phố ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn
Thứ năm, 29/11/2018, 11:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa quyết định ủy quyền cho các sở-ngành và UBND các quận-huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP trên các lĩnh vực đô thị - môi trường, kinh tế - ngân sách - dự án và văn hóa - xã hội - khoa học. Việc ủy quyền này được thực hiện từ ngày 20/1/2019 cho đến hết ngày 30/11/2022.

Theo đó, đối với lĩnh vực đô thị - môi trường, UBND TP ủy quyền cho UBND quận-huyện quyết định toàn bộ công tác thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 66 Luật đất đai năm 2013; chịu trách nhiệm bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn; quản lý và tự cân đối, sử dụng quỹ nhà, đất tái định cư trên địa bàn phù hợp với điều kiện của địa phương; quản lý và tổ chức thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (trừ các dự án trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao đã được ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP và các dự án cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn TP đã được ủy quyền cho UBND quận).

Sở Giao thông vận tải được ủy quyền xây dựng quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi; quản lý vận tải bằng xe taxi, xây dựng và quản lý điểm đỗ cho xe taxi; xây dựng các điểm đón, trả khách cho xe taxi tại các đầu mối giao thông, khu dân cư, các địa điểm văn hóa, thể thao, du lịch, trung tâm thương mại, nghỉ dưỡng, chữa bệnh và trên các tuyến đường trong khu vực nội thành; tổ chức điểm đỗ taxi công cộng phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải và đặc thù của TP; phê duyệt vị trí điểm đón, trả khách tuyến cố định trên địa bàn TP; phê duyệt và công bố vị trí các điểm dừng, đỗ đón, trả khách du lịch tại các khu du lịch, điểm du lịch, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, cơ sở lưu trú du lịch; phối hợp với các bến xe, nhà ga, bến cảng, sân bay để bố trí vị trí dừng, đỗ đón, trả khách du lịch; tổ chức quản lý, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự về vệ sinh môi trường tại khu vực điểm đón, trả khách tuyến cố định trên địa bàn TP; quy định tổ chức giao thông cho xe ô tô vận tải khách du lịch được phép hoạt động không hạn chế về thời gian trên tuyến đường dẫn đến các cơ sở lưu trú du lịch, khu du lịch, điểm du lịch theo hợp đồng vận tải khách du lịch hoặc hợp đồng lữ hành; phê duyệt điểm đón, trả khách phục vụ vận tải hành khách tuyến cố định trên địa bàn TP.

Sở Xây dựng được ủy quyền quyết định phê duyệt đối tượng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước; quyết định duyệt giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (thông qua Hội đồng xác định giá bán nhà ở cũ thuộc diện được bán trên địa bàn TP); quyết định phê duyệt người được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước (thông qua Hội đồng xét duyệt cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội); quyết định lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; quyết định phê duyệt kế hoạch bảo trì, cải tạo, phá dỡ, xây dựng lại nhà ở.

Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP được ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư thực hiện tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TP.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP được ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư thực hiện tại các Khu Công nghệ cao TP.

Đối với lĩnh vực kinh tế - ngân sách - dự án, UBND TP ủy quyền cho UBND quận-huyện trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chợ loại 1; ban hành quyết định thành lập chợ loại 2, loại 3; trực tiếp thực hiện trong tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh khai thác chợ theo chủ trương kêu gọi xã hội hóa hiện nay; thực hiện một số nhiệm vụ đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận-huyện.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được ủy quyền phê duyệt kế hoạch và thực hiện quỹ lương hàng năm của các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND TP; tiếp nhận, kiểm tra và có ý kiến về quy chế trả lương, thù lao, quy chế thưởng đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước và hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương của các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND TP.

Sở Tài chính được ủy quyền phê duyệt kế hoạch, chương trình công tác hàng năm của Kiểm soát viên và Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên các doanh nghiệp nhà nước thuộc TP.

Sở Thông tin và Truyền thông được ủy quyền thực hiện công khai thông tin doanh nghiệp nhà nước thuộc TP trên Cổng thông tin điện tử của UBND TP; thực hiện công khai thông tin tài chính định kỳ (6 tháng, năm) của các doanh nghiệp nhà nước thuộc TP trên Trang thông tin điện tử của đơn vị thuộc Cổng thông tin điện tử của UBND TP; quyết định phân khai chi tiết vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp phát triển trên cơ sở tổng vốn được giao trung hạn và hàng năm của các dự án thuộc lĩnh vực thông tin, truyền thông, bưu chính, viễn thông.

Sở Giao thông vận tải được ủy quyền quyết định phân khai chi tiết vốn đầu tư công trên cơ sở tổng vốn được giao trung hạn và hàng năm thực hiện 8 chương trình đầu tư công gồm: Chương trình sửa chữa lớn hệ thống các công trình giao thông; Chương trình sửa chữa vừa hệ thống các công trình giao thông; Chương trình thực hiện cấp bách các công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật; Chương trình đảm bảo giao thông các công trình; Chương trình phòng chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch; Chương trình phát triển mảng xanh; Chương trình cải tạo, nâng cấp, lắp đặt mới hệ thống chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông; Chương trình ngầm hóa hệ thống chiếu sáng công cộng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được ủy quyền ký xác nhận chuyên gia thực hiện các dự án ODA.

Sở Công Thương được ủy quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành được ủy quyền thỏa thuận việc giao cho nhà đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP thuộc lĩnh vực Sở quản lý; ký kết hợp đồng dự án PPP; giám sát việc thực hiện hợp đồng dự án PPP.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội - khoa học, UBND TP ủy quyền cho UBND quận-huyện phê duyệt mức thu của trường tiên tiến theo xu thế hội nhập và quốc tế đối với các trường học thuộc địa bàn quản lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo được ủy quyền phê duyệt mức thu của trường tiên tiến theo xu thế hội nhập và quốc tế đối với các trường học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý.

Sở Thông tin và Truyền thông được ủy quyền kiểm tra các điều kiện hoạt động của văn phòng đại diện của cơ quan báo chí; xem xét, cho phép tổ chức họp báo, đình chỉ cuộc họp báo.

Sở Văn hóa và Thể thao được ủy quyền giải quyết một số thủ tục hành chính như: cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn TP; thực hiện thủ tục cấp, thu hồi giấy phép cho đối tượng thuộc TP mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương; thực hiện thủ tục cấp, thu hồi giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam trên địa bàn TP ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật; thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc không có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài; thủ tục cấp, cấp lại, đổi, tạm đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; thủ tục tiếp nhận văn bản thông báo đối với vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam không phải do các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và tổ chức nước ngoài tổ chức; thủ tục cấp giấy phép đối với triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại TP.

Sở Khoa học và Công nghệ được ủy quyền quyết định danh mục nhiệm vụ có mức kinh phí dưới 3 tỷ đồng đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ và danh mục nhiệm vụ có mức kinh phí dưới một 1 tỷ đồng đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP được ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu chế xuất, khu công nghiệp.

Ngoài ra, UBND TP cũng ủy quyền cho UBND quận-huyện kiểm tra trong công tác quản lý hành nghề luật sư.

 

VH 

Tin mới hơn
Tin đã đưa