title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Vận hành Phần mềm quản lý công tác cải cách hành chính
Thứ năm, 18/04/2019, 07:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống quản lý công tác cải cách hành chính (CCHC) TP.

Hệ thống quản lý công tác CCHC là phần mềm tin học hóa các quy trình hoạt động tác nghiệp, soạn thảo, trình duyệt và ký duyệt trực tiếp sử dụng chứng thư chữ ký số, lưu trữ, trao đổi, thông tin, tìm kiếm, tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến kế hoạch CCHC, báo cáo CCHC, xác định chỉ số CCHC trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn TP; để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác điều hành của lãnh đạo TP, Thủ trưởng các sở-ngành, quận-huyện, các hoạt động tác nghiệp của cán bộ, công chức, gọi tắt là Phần mềm quản lý công tác CCHC.

 

Sở Nội vụ là cơ quan quản lý Phần mềm quản lý công tác CCHC. Sở-ngành, quận-huyện được cấp tài khoản để đăng nhập, khai thác, sử dụng Phần mềm. Địa chỉ truy cập Phần mềm: cchc-sonoivu.tphcm.gov.vn.

 

TNN

Tin mới hơn
Tin đã đưa