title Học và làm theo lời Bác

Văn phòng UBND TP đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên công đoàn và bồi dưỡng đoàn viên công đoàn ưu tú trong năm 2019
Thứ năm, 02/05/2019, 02:09 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên công đoàn và bồi dưỡng đoàn viên công đoàn ưu tú trong năm 2019, Công đoàn Văn phòng UBND TP sẽ tổ chức học tập quán triệt gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc, 50 năm tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, 70 năm tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Công đoàn Văn phòng UBND TP sẽ tổ chức học tập cho quần chúng ngoài đảng với hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện từng đơn vị, như xem phim, về nguồn, thảo luận chuyên đề… đảm bảo 100% công chức, viên chức, lao động và ít nhất 2 lần/năm từ tổ công đoàn trở lên có sinh hoạt về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề 2019, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc, 50 năm tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, 70 năm tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu những gương điển hình làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động công chức, viên chức, lao động nghiên cứu, viết bài về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những bài viết tốt, những điển hình cá nhân, tập thể tiêu biểu sẽ được giới thiệu trên các kênh thông tin như bảng tin, website của đơn vị, gửi tin bài về Công đoàn đoàn Văn phòng UBND TP, đảm bảo mỗi công đoàn trực thuộc có ít nhất 1 bài viết/năm, góp phần động viên công chức, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các Công đoàn trực thuộc sẽ tham mưu với cấp ủy đa dạng hóa các hình thức học tập dựa trên những nội dung, tài liệu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, định kỳ quý/lần thông tin chính thức cho công chức, viên chức, lao động về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội; thông tin về những chủ trương, quan điểm của Đảng và nhà nước nhằm đập tan những luận điệu xuyên tạc của các thế lực nhằm chống phá Đảng và nhà nước dưới hình thức lồng ghép vào các cuộc họp chuyên môn của đơn vị.

Tập thể và cá nhân chưa là đảng viên đều phải có kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin mới hơn
Tin đã đưa