title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Văn phòng UBND TP phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2021
Thứ sáu, 14/05/2021, 16:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Văn phòng UBND TP đã phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2021 nhằm tập trung các giải pháp trọng tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của chương trình cải cách hành chính, xây dựng hình ảnh chính quyền TP phục vụ thân thiện, nhanh chóng, hiện đại, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của UBND TP  và Chương trình công tác năm của Văn phòng UBND TP.

Kế hoạch cũng nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Văn phòng; phát hiện kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm mới, làm hay có hiệu quả để nhân rộng.

NDH

Tin mới hơn
Tin đã đưa