title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Văn phòng UBND TPHCM tổ chức Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021
Thứ năm, 03/06/2021, 08:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Văn phòng UBND TP vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” nhằm tập trung triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kép của Chính phủ và UBND TP đề ra.

Kế hoạch cũng nhằm nghiêm túc thực hiện đúng tiến độ chương trình công tác của TP, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết HĐND TP về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, sâu sát và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị trực thuộc Văn phòng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, chất lượng và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Văn phòng; phát hiện kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm mới, làm hay có hiệu quả để nhân rộng trong cơ quan.

NDH

Tin mới hơn
Tin đã đưa