title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Văn phòng UBND TPHCM xây dựng quy trình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính
Thứ sáu, 15/03/2019, 04:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Nhằm kiểm soát thời gian giải quyết hồ sơ, Văn phòng UBND TP sẽ xây dựng quy trình, thời gian giải quyết đối với từng hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC).

Theo đó, từng chuyên viên theo lĩnh vực phụ trách sẽ đăng ký và xây dựng quy trình liên thông giải quyết của từng TTHC, trong đó xác định trách nhiệm, thời gian giải quyết, thành phần hồ sơ đầu vào, sản phẩm đầu ra của từng cơ quan tham gia trong quy trình; thống nhất quy trình với các cơ quan có tham gia giải quyết hồ sơ. Sau khi hoàn thành việc xây dựng quy trình, các chuyên viên báo cáo kết quả thực hiện cho Chánh Văn phòng với các thông tin sau: quy định pháp luật về thời hạn xử lý; đánh giá kết quả xử lý trong thời gian qua; các khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; nội dung quy trình.  

 

Đối với nhóm hồ sơ hành chính khác (không phải TTHC), bộ phận Hành chính sẽ phối hợp với các Phòng có liên quan để rà soát, phân nhóm và thống nhất tổng thời hạn xử lý tại Văn phòng và thời hạn xử lý tại từng bộ phận trong Văn phòng; xây dựng quy trình liên thông giải quyết, trong đó xác định hồ sơ đủ điều kiện để Văn phòng tiếp nhận.

 

Ngoài ra, Văn phòng sẽ thành lập Tổ công tác giúp Chánh Văn phòng, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ về cải cách, kiểm soát TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng chính quyền điện tử.

 

Vào cuối tháng 3/2019, Văn phòng cũng dự kiến tổ chức Hội nghị cải cách hành chính nhằm quán triệt, triển khai đến từng chuyên viên các nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính, cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử tại Văn phòng.

 

TNN

Tin mới hơn
Tin đã đưa