title CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Về trường hợp miễn giảm Thuê TNCN khi chuyển quyền sử dụng đất
Thứ tư, 10/10/2018, 21:41 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Về trường hợp miễn giảm Thuê TNCN khi chuyển quyền sử dụng đất
Người gửi: Nguyễn Minh Tường Email:
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh: 1981
Lĩnh vực: Hỏi đáp Thuế Ngày gửi: 10/11/2011
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Nội dung:
Thông tin phản hồi
Người phản hồi: Nguyễn Thị Hương
Trả lời: Theo chúng tôi thì UBND phường đã hiểu nhầm về nội dung xác nhận. UBND phường chỉ xác nhận nội dung ông/bà ký giấy cam đoan đó có hộ khẩu thường trú tại địa phương và chữ ký đó đúng là của ông/bà đó. Ví dụ trường hợp của bạn, UBND phường sẽ xác nhận rằng: " UBND phường Khuê Trung xac nhận ông/bà Nguyễn Minh Tường, người ký bản cam đoan này, là công dân có hộ khẩu tại địa chỉ thường trú là....và chữ ký bên đúng là của ông /bà Nguyễn Minh Tường". Đúng là UBND phường thì không thể xác nhận được công dân sở hữu bao nhiêu căn nhà, sở hữu cái gì. Việc xác nhận chữ ký được giao cho UBND phường xác nhận chứ phòng công chứng không được chứng thực nội dung này. Do vậy bạn chỉ có thể đến UBND phường để chứng thực chũ ký mà thôi.
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 5952