title Thông tin chỉ đạo điều hành

Xây dựng các Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Thứ ba, 14/09/2021, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với dự án, công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố phù hợp với yêu cầu tình hình mới.

UBND TP cũng giao Sở Công Thương, Sở Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP bám sát theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn abrn chỉ đạo liên quan để làm cơ sở cho việc xây dựng, điều chỉnh các Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các loại hình hoạt động thuộc ngành, lĩnh vực mình tham mưu, phụ trách; trong đó, xây dựng các mẫu cam kết đảm bảo tuân thủ quy định phòng, chống dịch COVID-19 dành cho đơn vị, doanh nghiệp theo các tiêu chí đã đề ra; khẩn trương gửi về Sở Y tế để thẩm định.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thẩm định, hoàn chỉnh các Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 của các sở, ngành trình UBND TP.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn ứng dụng Nền tảng khai báo y tế điện tử của TP trong triển khai Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa